Ontwikkelingen
December 2023

Van de bestuurstafel

Inmiddels zijn we met stichting Racham een paar jaar actief. Het lijkt aan de ene kant nog maar zo kort geleden dat we ons afvroegen of we het initiatief gefinancierd zouden krijgen en dat er geklust werd in het pand. Aan de andere kant is het Rachamhuis niet meer weg te denken en speelt het een belangrijke rol in het leven van de vrouwen die de prostitutie achter zich willen laten. Het initiatief staat als een huis. 

Toch wil dat niet zeggen dat er nooit zorgen of vragen zijn. Hans en Marieke zijn wel beheerdersechtpaar, maar het is nooit de bedoeling geweest dat ze ook als maatschappelijk werker of schuldhulpmaatje of kinderoppas zouden functioneren. Toch hoort dat er in de praktijk soms wel bij en dat is niet goed. Maar in een tijd van personeelstekorten is er ook krapte onder de maatschappelijk werkers. De vrouwen in het Rachamhuis krijgen daarom te weinig begeleiding en daardoor kwam er in de afgelopen periode meer op het bordje van m.n. Marieke terecht dan wenselijk is.

We zijn dan ook heel blij dat we met Stichting De Haven een samenwerking aan konden gaan. De vrouwen kunnen nu terecht bij één contactpersoon die zich in zal zetten voor de vrouwen die in het Rachamhuis wonen. Zij kan helpen bij het wegwijs worden en bij het inrichten van hun leven. 

De bedoeling is dat de vrouwen maximaal een paar jaar in het Rachamhuis wonen. De eerste vrouwen zijn daarom al vertrokken. Maar met de huidige krapte op de woningmarkt is het voor hen lastig een geschikte en betaalbare woning te vinden. Dat is jammer, want we zouden graag nieuwe vrouwen een plekje geven in het Rachamhuis. Voor corporatiewoningen gelden lange wachtlijsten en veel particuliere vastgoedeigenaren vragen te hoge huren. We houden onze oren en ogen open of er ergens een huizenbezitter is die ons - en vooral de vrouwen - zou kunnen helpen om de stap naar meer zelfstandigheid te zetten. Mocht u er eentje kennen, laat het ons dan weten.

We zijn blij en dankbaar dat het Rachamhuis functioneert en dat Hans en Marieke zo’n belangrijke rol in het leven van de vrouwen kunnen en mogen spelen. En we zijn verwonderd dat de vrouwen de warmte die er van Hans en Marieke uitgaat ook voelen en benoemen. Dat Marieke kandidaat was voor de Haagse vrijwilligersprijs 2023 is dan ook meer dan terecht. Zonder haar inzet zou het Rachamhuis niet zijn geworden wat het nu is. 

Vol hoop kijken we naar de toekomst. We zijn dankbaar voor alle vrienden en gulle gevers die met giften, gebed en helpende handen om ons heen staan en zorgen dat het huis functioneert en dat Hans en Marieke af en toe een weekendje de achtervang in kunnen schakelen! Zonder alle betrokkenheid is het Rachamhuis niet mogelijk. We bidden of God alle inzet wil blijven zegenen, zodat deze vrouwen lichtpuntjes mogen zien en ervaren in hun leven.

Ankie van Tatenhove 

Voorzitter bestuur stichting Racham

Verder lezen.

Aan de keukentafel in het Rachamhuis

Vanuit het Bestuur - juli 2023