Terugblik op 2022 - Penningmeester

In Den Haag werken ongeveer 400 vrouwen in de prostitutie. Stoppen met dit werk is moeilijk. Stichting Racham wil voor hen een plek waar ze op verhaal komen en aan hun toekomst kunnen werken. In deze terugblik op 2002 leest u over de resultaten van Stichting Racham. 

Gedurende het jaar 2022 woonden acht unieke vrouwen in het Rachamhuis (2021: zes vrouwen). Per jaareinde waren dit vijf vrouwen, waarvan een vrouw met een kind. Drie vrouwen zijn in 2022 verhuist naar een eigen woning/woonruimte.

De aanwezigheid van het beheerdersgezin in het Rachamhuis geeft de vrouwen een gevoel van veiligheid en helpt hen om tot rust te komen en plannen te maken. Hierdoor groeit hun geloof in de toekomst en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Met als gevolg dat:

  • Verschillende vrouwen gestart zijn met een intensief traject van psychologische hulp;
  • Twee vrouwen werk hebben gevonden in de zorg;
  • Verschillende vrouwen taallessen Nederlands volgen;
  • Verjaardagen en feestdagen samen worden gevierd;
  • Er wekelijks samen aan tafel wordt gegeten; en
  • Er workshops door vrouwen zijn gevolgd met thema’s als ‘sport en ontspanning’ en ‘gezond leven’.

Er waren gedurende het jaar 19 vrijwilligers betrokken bij Stichting Racham (2021: 17).

Het jaar 2022 is afgesloten met een klein negatief financieel resultaat, nagenoeg gelijk aan nihil. Wisselingen in de bezetting van de woonruimten zorgde voor meer leegstand. De hierdoor tegenvallende huurinkomsten zijn gecompenseerd door hogere inkomsten uit donaties. De uitgaven zijn 3% lager dan begroot. Naar verwachting wordt in de maand juli de financiële jaarcijfers over 2022 van Stichting Racham op de website gepubliceerd, zie https://www.stichtingracham.nl/documenten.

Verder lezen.

Aan de keukentafel in het Rachamhuis - Mei 2024

Aan de keukentafel in het Rachamhuis