Beloningsbeleid

Laatste update: September 2020

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting. Vrijwilligers ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, wel kunnen zij vergoeding krijgen voor gemaakte (reis)kosten. De stichting heeft (nog) geen betaalde werknemers in dienst.