Missie en visie

Laatst update: September 2020

Missie & Visie

Racham is het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, zorgzame genegenheid en betrokkenheid vanuit het hart. Vanuit deze waarden willen wij vrouwen die een nieuw leven willen opbouwen huisvesten en steunen. We willen met hen een kleine woongemeenschap vormen waarbinnen ervaren kan worden wat ‘gezond samenleven’ en het hebben van ‘vertrouwde relaties’ inhoud. Wij geloven dat er voor iedere vrouw een nieuw begin mogelijk is. Dat hun verleden niet de toekomst bepaald en dat onrecht en afhankelijkheidsrelaties niet het laatste woord hebben. Voor iedere vrouw is een weg naar vrijheid en herstel mogelijk. Voor vrouwen die uit willen stappen is woonruimte waar veiligheid, aandacht, ondersteuning en begeleiding geboden wordt nodig. Het is van belang dat ex-prostituees een veilige en steunende omgeving ervaren waar zij in hun eigenwaarde worden gesterkt; een plek van waaruit ze nieuwe contacten op kunnen doen en zinvol werk en of andere dag invulling kunnen zoeken. In Den Haag ontbreekt het aan huisvestingsmogelijkheden voor vrouwen die een nieuwe toekomst op willen bouwen.

Het woon-leerhuis is een plek waar vrouwen ‘op verhaal kunnen komen’. Daarom is er een ruimte met een grote keukentafel als centrale ontmoetingsplek in het huis. Hier kunnen dromen gedeeld, verhalen verteld en plannen worden gesmeed. Inspiratie hiervoor is ontleent aan een schilderij van Wilma Veen http://www.wilmaveen.com met bijbehorend verhaal:

‘Op verhaal komen’

Aan een keukentafel ben je gewoon jezelf. Je denkt niet in je eentje ‘Oeps, zit mijn haar wel goed? Wat zal hij of zij van mij denken?’ Welnee, je bent. Je bent gewoon wie je bent. Dat is de schoonheid van de keukentafel. Zoveel gedachten nemen je mee naar herinneringen, angsten, zorgen en voorpretjes. Alles. Van alles gaat er aan de keukentafel door je heen. Denk jij soms ook wel eens: ‘Als God bestaat, kan Hij dan ook eens bij mij aan de keukentafel aanschuiven?

‘God, als U er echt bent, mag ik U dan iets vragen? Hoort U mij? Antwoordt U ook? Bent u begaan met mij? Zullen we eens een lang gesprek hebben? Gewoon over mijn leven? Welkom aan mijn levenstafel. Ik heb nog zoveel vragen.’   (Wilma Veen)