Vrienden van Racham

Bedrijven en organisaties die bij het Rachamhuis betrokken zijn en steunen.

Fondsen die Stichting Racham steunen

Wij zijn dankbaar voor de fondsen die ons ondersteunen om het Racham Woon-Leerhuis te realiseren

Fonds 1818

Stichting Boschuysen

Oranjefonds

Joan Ferrier Emancipatiefonds

Stichting MC van Beek

Haags Groene Kruis Fonds

Stichting Hoogendijk Van Domselaar

Gravin van Bylandt Stichting

Dioraphte

Dr. C.J. Vaillantfonds

Katholieke Stichting Jongeren Belangen

Stichting Den Beer Poortugael

Stichting Filadelfia

Stichting Grace

Protestantse Fondsen

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe

Pieter Bastiaan Fonds