Aan de keukentafel in het Rachamhuis

De keukentafel is zeer regelmatig een aanschuiftafel. Dan drinken we een heerlijke cappuccino met één van de vrouwen en horen we hoe het op Nederlandse les gaat. We oefenen enkele woorden en zinnen en stimuleren haar met het oog op het examen. We eten vervolgens de volgende dag een taartje als we horen dat ze geslaagd is en door kan voor het volgende niveau. Dan weer schuift een andere bewoonster aan en horen we aan hoe het op haar werk gaat. We genieten van hun verhalen en lachen om humoristische voorvallen.

Iedere vrijdagavond zitten we aan de gezamenlijke maaltijd. De vrouwen waarderen het dat er voor hen gekookt wordt en dat ze even ‘zomaar aan kunnen schuiven’. Het is een moment van verbinding. Van het uitwisselen van ervaringen van de week. We delen onze zorgen en vertellen elkaar de dingen waarvoor we dankbaar zijn. Standaard ligt dan ook de smartphone naast het bord om met Google Translate voor een vertaling van Spaans naar Nederlands te zorgen.  Het zijn die momenten waarop we ervaren dat we ‘samen-mens-zijn’ en daarin gelijkwaardig zijn. Sommige vrouwen missen hun kinderen die in het buitenland wonen, wij herkennen dat en hebben dezelfde gevoelens. We hebben het over de alledaagse dingen en doen wel eens een rondje ‘waar ben je trots op deze week’.  Zo mooi om hiermee de vrouwen te stimuleren om positief naar zichzelf te kijken en blij te zijn met wie ze zijn en wat ze hebben bereikt.

Soms schuift aan onze keukentafel ook een oud-bewoonster van het Rachamhuis. Dan horen we de ervaringen van het zelfstandig wonen. Hoe dankbaar ze is voor de basis die in het Rachamhuis is gelegd. Dat ze ons altijd kan bellen en we beschikbaar zijn als er nog klusjes gedaan moeten. We zijn blij voor haar dat ze nu op zichzelf woont en hopen van harte dat er voor de andere vrouwen in het Rachamhuis ook snel mogelijkheden voor zelfstandig wonen komen.

Op sommige dagen ligt de keukentafel bezaaid met verschillende kleuren enveloppen. Vooral de blauwe leveren vaak stress of. Gelukkig hebben we een mooie samenwerking met FAIR, een sociale onderneming van stichting Dignita. Zij ondersteunen de vrouwen bij het doen van aangifte, het regelen van betalingen en op orde krijgen van schulden. Dat is voor hen een hele zorg minder.

Omdat er ook enkele kinderen in het Rachamhuis wonen, is de keukentafel ook nog wel eens een advies- of vergadertafel. Met verschillende organisaties waarmee we samenwerken en de moeder(s) denken we dan na over wat de beste zorg en ondersteuning voor het kind is. Waar er bijvoorbeeld goede opvang te vinden is of logopedie. Mooi dat zo’n multidisciplinair overleg in huiselijke sfeer gevoerd kan worden. 

Onze keukentafel is vooral een tafel van Hoop. Dwars door alle pijn en het verdriet van het verleden, de onzekerheden en onwennigheid over de toekomst, kijken we naar Boven. We delen de liefde van God en bidden met en voor de vrouwen. De kracht  van het geloof biedt steun en geeft houvast.

Hans en Marieke

Verder lezen.

Aan de keukentafel in het Rachamhuis - Mei 2024