Vanuit het Bestuur - juli 2023

Wat bij de officiële opening niet mogelijk was, kon 13 mei wel. Een open huis organiseren voor de vrienden van het Rachamhuis. Het was goed om elkaar te ontmoeten en te vertellen hoe het huis functioneert en hoe het leven van Hans en Marieke eruitziet.

Vreugdevolle en moeilijke momenten wisselen elkaar af. Beheerdersechtpaar zijn betekent veel voor de vrouwen, maar het vraagt ook best veel van Hans en Marieke. 

Zeker omdat de maatschappelijk werkers die de vrouwen begeleiden het druk hebben of er, door de krappe arbeidsmarkt, gewoon niet zijn. Als je dan bij elkaar onder hetzelfde dak woont, dan ben je als beheerdersechtpaar zomaar degene die toch aan de slag gaat met ingewikkelde formulieren, of mee zoekt naar passend werk, of deelt in de trauma’s waar de vrouwen soms mee worstelen. Dat is voor Hans en Marieke soms zwaar. En het was ook niet zo bedoeld. Maar tegelijk is het ook mooi om te zien dat Hans en Marieke die vertrouwensrol hebben, dat er warme belangstelling is, betrokkenheid en zorg en dat anderen dat ook merken.

De eerste vrouwen hebben het pand inmiddels verlaten. Ze wonen op zichzelf en met hulp van Present zijn de woonruimtes spic en span. Ze weten de weg naar de keukentafel nog te vinden voor een kop koffie en een goed gesprek. 

Dit is waarvoor het Rachamhuis gestart is; vrouwen rust en ruimte geven om te werken aan een nieuwe toekomst en toe te groeien naar een eigen huis, een eigen plek. 

Met jullie hulp en financiële steun is het initiatief gestart en nu we een paar jaar verder zijn, merken we dat het gezegend is en dat het van betekenis is in het leven van de vrouwen. Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor en we bidden en hopen van harte dat het Rachamhuis voor meer vrouwen van betekenis mag zijn. Bidden jullie mee?

Ankie van Tatenhove 

Bestuur Stichting Racham

Verder lezen.

Van de bestuurstafel

Aan de keukentafel in het Rachamhuis