Aan de keukentafel in het Rachamhuis - Mei 2024

Vijf jaar verder

Op een andere keukentafel, in het voorjaar van 2019, lag het eerste projectplan en begroting voor de oprichting van Stichting Racham. 8 juli 2019 schreven we de stichting in bij de Kamer van Koophandel. Nu vijf jaar verder is het Rachamhuis al drie jaar een veilige plek voor vrouwen waar ze een sterker fundament onder hun toekomst kunnen leggen. Voor dertien vrouwen en twee kinderen is het wonen in het Rachamhuis een betekenisvolle fase geworden waarin hun hoop voor de toekomst is gegroeid en hun talenten werden herontdekt. 

Blijvend contact

Met de meeste vrouwen die in het Rachamhuis gewoond hebben, is er nog contact. Onlangs kwam er één langs, samen met haar pasgeboren baby. Op zo’n moment horen we hoe belangrijk onze steun en aandacht is geweest. Dat er een relatie is gelegd die alles weg heeft van een soort familie. Bij een andere vrouw waren we laatst op bezoek. Ze wilde graag laten weten dat het goed met haar gaat en dat ze een vast contract heeft. Op zo’n moment zijn we dankbaar dat we elkaar hebben leren kennen en vieren we met haar mee dat ze zoveel heeft bereikt. We zijn trots op haar!

Geestelijke strijd

Soms ontstaat er na de maaltijd een open gesprek over de betekenis van God en het christelijk geloof. Dan bespreken we hoe het verleden je in de greep kan houden. Dat God soms zo ver weg lijkt en Hij er op momenten niet was. Vrouwen zoeken naar verzoening met hun verleden en strijden met de donkere kanten. Bij het paasdiner hebben we stil gestaan bij het feit dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dat we in Zijn kracht de strijd kunnen (over)winnen. “Het uitstappen uit ‘het werk’ is een hele grote stap. Om uit de prostitutie te blijven vraagt volhouden. Dat is moeilijk. Het oude leven van slapen, werken, slapen hielp me om ellende te vergeten. Nu moet ik de ellende op zien te lossen. Dat vraagt veel van me” aldus een oud-bewoonster. 

Samen sterk

Het Rachamhuis is in en buiten Den Haag inmiddels goed bekend. Het is mooi om te merken dat onze visie en missie aansluit bij andere (vrijwilligers)organisaties. Zoals bijvoorbeeld bij: Stichting Present voor de praktische klussen; Stichting Minimaatje voor de extra zorg voor de huisdieren van de vrouwen; Dignita voor cursussen die het vinden van werk ondersteunen;  Bright Fame en Scharlaken Koord om aan vrouwen vanuit Amsterdam de gelegenheid te bieden in een andere omgeving een nieuw leven op te bouwen; Stichting FAIR die de vrouwen ondersteunt bij het op orde krijgen van hun financiën. 

Steun in de rug

We zijn blij met de giften die binnenkomen. Het stelt ons in staat het verschil te maken in de levens van de vrouwen. De wekelijkse maaltijden bieden gezelligheid en aandacht die van grote betekenis is. De inventaris die we kunnen aanschaffen voor de vrouwen als ze bij ons komen wonen maakt dat ze zich snel thuis voelen. En de lesboeken die we voor hen kunnen aanschaffen maken het mogelijk om de Nederlandse taal te leren. Onlangs financierden we een fiets voor een vrouw. Deze heeft ze nodig om naar haar nieuwe baan te fietsen. Ze kan er de Openbaar Vervoerkosten mee besparen. Toen ze de fiets zag, maakte ze een vreugdedansje. Zo blij was ze met deze gift! 

Blijven dromen

Samenleven in het Rachamhuis is de verwezenlijking van een wens en een droom. Het is mooier dan we dachten en intensiever dan verwacht. Het verrijkt de levens van de vrouwen en dat van ons. We zien de vrouwen met hun talenten aan de slag gaan en gericht zijn op de realisatie van hun droom. Wij dromen van meer zelfstandige huisvesting waardoor vrouwen binnen twee jaar op zichzelf kunnen wonen. En in het Rachamhuis weer nieuwe bewoonsters kunnen komen voor wie hun dromen werkelijkheid worden. 

Bedankt voor jullie support in geld, gebed, geschenken en gedachten!

Hartelijke groet, Hans en Marieke

Verder lezen.

Aan de keukentafel in het Rachamhuis